Služby, ktoré poskytujeme:

    Aristos poskytuje kompletné služby na úseku ochrany majetku a osôb a s nimi spojené činnosti v rozsahu strážnej služby podľa zákona č. 379/1997 Z.z. z 3. decembra 1997 o SBS.

Nasledovné: