Prevádzkovanie zabezpečovacích a ochranných systémov:

     Popri stálej ochrane objektov je neodmysliteľnou súčasťou aj prevádzkovanie bezpečnostných a ochranných systémov. Tieto systémy napomáhajú strážnej službe efektívne vykonávať dozor v strážených objektoch. Ďalej sú veľmi dôležité pri výjazdoch zásahovej služby na objekt, ktorá úzko spolupracuje s SRP. To bezprostredne využíva všetky tieto systémy pri strážení objektov na diaľku.

Používané systémy: