Ochrana majetku:


     Spoločnosť sa zaoberá stálou ochranou objektov, ochranou pomocou SRP a tiež aj jednorazové zabezpečovanie objektov, rôznych verejných a súkromných priestranstiev.

     Stálou ochranou sa rozumie 24 hodinová ochrana objektu, ktorú vykonáva na to určená a vycvičená osoba z radov našich zamestnancov. Tá sa nachádza priamo v areáli objektu, ktorý kontroluje obchôdzkami podľa vopred vypracovaného časového plánu. Tiež vykonáva prípadné kontroly zamestnancov, evidenciu vozidiel prichádzajúcich a odchádzajúcich z objektu.