Ochrana osôb:    Poskytujeme tiež osobnú ochranu fyzickým osobám , na čo máme špeciálne vyškolených a vycvičených zamestnancov, ktorý sa zameriavajú hlavne na fyzickú prípravu, streleckú prípravu a bezpečné vedenie motorového vozidla. Tiež sú odolný voči stresovým situáciám a schopný efektívne ich riešiť. Diplomatické jednanie je samozrejmosťou..