Súkromná Bezpečnostná Služba          Súkromná bezpečnostná služba ARISTOS vznikla v roku 2000 na základe licencie vydanej Krajským riaditeľstvom PZ v Trenčíne. V roku 2007 naša firma zmenila právnu formu na Spoločnosť s ručením obmedzeným.

Naše služby poskytujeme pre zabezpečenie ochrany majetku zákazníka, prispôsobujeme ich požiadavkám a konkrétnym podmienkam tak, aby bolo minimalizované riziko a ujma na majetku zákazníka. Zabezpečujeme 24 hodín denne, alebo podľa potrieb zákazníka v dennej, alebo nočnej dobe pochôdzkovou činnosťou pracovníkov, podľa potreby zákazníka i so služobným psom.


        Spoločnosť vlastní najmodernejšie stredisko registrovania poplachov NAM GLOBAL, ktoré prijíma poplachový signál po GSM bráne, GPRS, telekomunikačnej sieti a bezdrôtovo pomocou vysielačov DTX. Kombináciou týchto prepojení je takmer nemožné prerušiť poplachový signál medzi objektom zabezpečeným PSN a SRP.

        Cena sa pohybuje v závislosti na rozsahu nami poskytovaných služieb a od zaradenia objektu podľa stupňa rizika, plochy, hodnoty a individuálnej dohody.


Aktuality
  - Voľné pracovné pozície
  - Výpis z OR
  - Ochranné systémy
  - Zákon o SBS